News

tis, 2022-08-30
TC2 NEWS:

A 09-22 -- TC2 PRESENTS ITS INFO NEWSPAPER N.22


  • 简体中文
  • English
  • Svenska
  • Deutsch
  • Français
  • Italiano

 

 

 

 Tecnidea Cidue har etablerat sig som ett ledande företag som producerar och säljer C.R.E.S.A. automatiska och manuella kedjespännare, C.R.E.S.A. bältessträckare, VIB elastiska element, VIB oscillerande dämpare, VIB gummiupphängnings enheter, VIB anti vibrations enheter, VIB stötdämpare, VIB motorfundament, inbromsnings element, sammanfogar- och anslutningsenheter, kraftöverföringsspännare, multiriktningskedja och kedjeåtstramningsdrev.

Produktionslinjer:

TEN BLOC AUTOMATIC TENSIONERS, ARIA OLIO, TEN JOY, BLU AXIAL PLASTIC TENSIONERS, ASSO, ARCO, CRESA, CRESA TENSIONER DEVICES, CIAO PLASTIC TENSIONER DEVICES, VIB-TC2 RUBBER SUSPENSION UNITS, VIB-TC2 OSCILLATING MOUNTINGS, VIB-TC2 ANTI-VIBRATION MOUNTS, VIB-TC2 MOTOR BASES, MIX, PTC BALL BEARING IDLER SPROCKETS, PTF, CAFRA, 3KD, PLOC, 45T ROTARY TENSIONER, GR SYSTEMS TO PUSH THE END OF CONVEYORS. SUPPORTING AND LEVELLING COMPONENTS - LEVELLING PADS - CONVEYOR COMPONENTS - BEARING SUPPORTS